icomap TLN System 43-300 Bielsko-Biała, ul.Wapienna 7a icomail kontakt@tln-system.pl icofon 507 377 665

 

WINKHAUS BlueChip

Niebieski klucz

Elektroniczne systemy charakteryzują się dużą elastycznością w nadawaniu praw dostępu i  niższymi kosztami użytkowania niż rozwiązania mechaniczne. System blueChip umożliwia w prosty i szybki sposób zmianę uprawnień lub blokowanie utraconych kluczy. blueChip umożliwia integrację z systemami alarmowymi, systemem rejestracji czasu pracy czy kompleksowym systemem zarządzania budynkiem.

Systemem blueChip jest zarządzany poprzez oprogramowanie, umożliwiające zmianę i nadanie nowych praw dostępu do pomieszczeń, oraz natychmiastowe zablokowanie zagubionych kluczy.

bluechip-winkhouse

Technologia blueChip pozwala również na czasowe ograniczanie dostępu, to znaczy, że można z dokładnością do 15 minut zaplanować dostęp do określonych pomieszczeń na dany dzień, tydzień, weekend, święta. Można ustalić nie tylko kto, ale i kiedy konkretne drzwi może otworzyć, a kiedy ma zakaz wstępu. Każde otwarcie drzwi i każda próba użycia nieuprawnionego klucza jest rejestrowana przez system. Wkładek z funkcją rejestrowania czasu dodatkowo zapisują datę i godzinę wejścia i wyjści

Technologia blueChip

Klucz blueChip posiada profil elektroniczny i unikalny kod, podobnie jak w blokadach samochodowych typu immobiliser. Wkładka blueChip pasuje do każdego standardowego zamka i zastępuje wkładkę mechaniczną, nie wymagając dodatkowego okablowania i jakichkolwiek przeróbek.

Wkładki są zasilane za pomocą ogólnodostępnych baterii litowych (lub na życzenie z zasilaniem zewnętrznym).Sam klucz nie wymaga konserwacji, gdzyż zasada jego działania jest identyczna jak  kluczu tradycyjnym. Otwarcie przebiega jak w przypadku wkładek mechanicznych – przez włożenie i przekręcenie klucza.

Klucz transferuje dane do wkładki lub czytnika bezdotykowo. Systemy kontroli dostępu sprawdzają profil dostępu klucza. Jeśli dany klucz posiada uprawnienia, sygnał jest przesyłany do urządzeń takich jak: elektrozaczepy, zamki elektryczne lub szlabany parkingowe.

Producent dostarcza system w pełni skonfigurowanej formie. Analiza potrzeb klienta pozwala na stworzenie indywidualnego planu klucza, którego możliwości są praktycznie nieograniczone. Oprogramowanie producenta pozwala na swobodne zarządzanie systemem. Nadawanie, zmiana lub odbieranie praw dostępu odbywa się szybko i bez konieczności wymiany kluczy i wkładek. To wyjątkowa zaleta, która daje znaczne oszczędności w przypadku zagubienia lub kradzieży klucza.

Powrót do góry

TLN System systemy klucza
icomap TLN System
43-300 Bielsko-Biała, ul.Wapienna 7a
icomail kontakt@tln-system.pl
icofon 507 377 665